Francois Deschamps
Nationaal voorzitter
Yvan Duerinckx
Ondervoorzitter
Tommy Hoebregs
Nationaal Secretaris
Arthur Penninck
Penningmeester
Joseph Hendrickx
Adjunct Penningmeester
Theo Flaming
Commissaris
Ludwig Lens
Rekening- nazichter
Johnny Hoebregs
Rekening- nazichter
Samuel Staelen
Lid
Rudy Huybens
Lid
Herman Casteur
Lid